Przeciw zmianom w prawie łowieckim

W dniach 5-6 grudnia 2016 r. na terenie Nadleśnictwa Lubin obradowało Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” przy RDLP Wrocław.

Sekcja Leśników Dolnośląskich jest najliczniejszą w kraju, liczy ok. 700 członków zrzeszonych w 30 Organizacjach Związkowych.

Zebranie otworzył kol. Adam Krakiewicz Przewodniczący Sekcji, który powitał wszystkich Delegatów oraz gości Zebrania wśród których byli: Kazimierz Kimso Przewodniczący Regionu Dolny Śląsk NSZZ „S”, Bogdan Orłowski Przewodniczący Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „S”, Arkadiusz Wojciechowicz Z-ca Dyrektora RDLP Wrocław, Marek Nieruchalski Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubin.

Kol. Adam Krakiewicz złożył sprawozdanie z działalności Sekcji za miniony rok oraz przedstawił w formie prezentacji multimedialnej ważniejsze wydarzenia z życia Dolnośląskiej Solidarności Leśników.

WZD MSPL NSZZ „Solidarność” jednoznacznie sprzeciwiło się planowanym zmianom w Prawie Łowieckim, pojawiającym się informacjom o wyjęciu sprzedaży drewna ze struktur LP, a także przyjęto szereg innych Uchwał i Stanowisk (pobierz).
Tekst i zdjęcie: Marek Matus

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com