Zarząd Regionu w pierwszy dzień wiosny

Na marcowym posiedzeniu Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” zatwierdzono wniosek skierowany do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o dotację na wsparcie działań statutowych Regionu w 2016 r., m.in. takich jak szkolenia i wspieranie osób szykanowanych za działalność związkową.

W oparciu o par. 50 ust. 2 pkt 1) lit. a) Statutu NSZZ „Solidarność” wyrażono zgodę na kandydowanie do władz Organizacji w Mercus Logistyka członkini, która nie posiada odpowiedniego stażu związkowego.

Przyjęto dwie uchwały w sprawie promocji NSZZ „Solidarność”: wsparto finansowo Specjalistyczną Poradnię Rodzinną im. Świętego  Jana Pawła II w Legnicy oraz Klub Piłkarski Konfeks Legnica.

Członkowie Zarządu wymienili się również uwagami na temat sytuacji w poszczególnych branżach w Regionie.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com