Roman Giedrojć będzie Głównym Inspektorem Pracy

Giedrojć RomanNa posiedzeniu Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała Romana Giedrojcia na stanowisko Głównego Inspektora Pracy. Zastąpi on na tym stanowisku Iwonę Hickiewicz.

Roman Giedrojć był posłem III kadencji z ramienia AWS, a w latach 2006-08 zastępcą Głównego Inspektora Pracy. Z Państwową Inspekcją Pracy jest związany od 1985 r. W 2014 r., startując z list Prawa i Sprawiedliwości, uzyskał mandat radnego sejmiku województwa pomorskiego.

Głównego Inspektora Pracy powołuje i odwołuje marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pracy i właściwych komisji. Funkcja szefa PIP nie jest kadencyjna – GIP pełni obowiązki do dnia powołania następcy.

JW SDŚ

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com