Zmarł ojciec Euzebiusz Ciaciek

Ojciec Euzebiusz  Ciaciek był proboszczem parafii Świętego Jana Chrzciciela w Legnicy w latach 1972-89. Odznaczony odznaką „Zasłużony dla NSZZ Solidarność”.  Uroczystości pogrzebowe odbyły się 2 stycznia w Głowience. Region Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” reprezentowali Bogdan Orłowski przewodniczący ZR wraz z pocztem Regionu Zagłębie Miedziowe oraz poczet Solidarności ZM Legmet.  Obecna była również grupa wiernych z parafii Świętego Jana z senator Dorotą Czudowską.

Ojciec Euzebiusz Konstanty Ciaciek, ur. 17 IV 1937 w Buczkowie k. Bochni. Zmarł 30 grudnia 2015r.  Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Franciszkanów w Krakowie, w 1964 otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1972-1975 ukończył studia katechetyczne na KUL.W Legnicy przebywał w latach 1977-1989, był katechetą młodzieży i duszpasterzem akademickim, od maja 1980 r. pełnił funkcję gwardiana i proboszcza parafii p.w. św. Jana Chrzciciela.1989-1992 proboszcz w parafii NMP w Kowarach, 1992-1997 kaznodzieja w parafii Bożego Ciała w Szklarskiej Porębie, 1997-2000 gwardian klasztoru i kustosz w Sanktuarium Matki Boskiej Loretańskiej w Głogówku, 2000-2004 w Rychwałdzie k. Żywca, od 2004 w klasztorze w Głowience k. Krosna. Autor wspomnień „Nadzieja i wolność. Moje dwanaście lat w Legnicy 1977- 89” (2009).Od początku lat 70. związany był z ruchem ks. Franciszka Blachnickiego, 1977-1980 animator Ruchu Światło-Życie w Legnicy.Od sierpnia 1980 r. wspierał organizowanie struktur „Solidarności” w Legnicy. 31 VIII 1980 na prośbę Komitetu Strajkowego w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Legnicy odprawił mszę świętą polową w bazie autobusowej.2 lutego 1981 r . Ojciec Euzebiusz dokonał poświęcenia pierwszego sztandaru NSZZ “Solidarności” w Regionie, Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ówczesnych Zakładach Mechanicznych “Legmet”. 2 lutego 1982 r. w pierwszą rocznicę poświęcenia sztandaru w “Legmecie” odprawił mszę św. za Ojczyznę. I tak co roku tego samego dnia.1981-1989 był kapelanem “Solidarności“ Rolników Indywidualnych w byłym woj. legnickim, udostępniał pomieszczenia klasztoru na spotkania działaczy „Solidarności” Rolników Indywidualnych. 22.I.1989 r. na prośbę Tymczasowego Komitetu “Solidarności” RI woj. legnickiego odprawiona została w kościele franciszkańskim w Legnicy msza św. w 115 rocznicę urodzin Wincentego Witosa.Przechowywał, przez krotki czas, pieniądze zdeponowane przez członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego NSZZ “Solidarność” Regionu Dolny Śląsk w Legnicy.

Był współorganizatorem Legnickich Tygodni Kultury Chrześcijańskiej i podporą dla ruchów patriotycznych w Legnicy.

Głosiciel kazań patriotycznych. Swoimi homiliami i kazaniami poruszał istotne problemy tamtych czasów, słowa jego przyciągały rzesze wiernych m.in. co roku na legnickim Rynku podczas uroczystości Bożego Ciała. Podczas uroczystości Bożego Ciała w 1989 r. zaprezentował wielotysięcznemu tłumowi kandydatów do parlamentu z “Solidarności” .

Współorganizator i koordynator pomocy dla biednych, represjonowanych, zwalnianych z pracy, tym którzy się ukrywali oraz ich rodzinom. Klasztor legnicki był miejscem schronienia dla prześladowanych w stanie wojennym.

2 lutego1990 r. zaproszony z Kowar do parafii św. Jana Chrzciciela, dokonał poświęcenia dwóch sztandarów NSZZ “Solidarność” Zakładów Przemysłu Odzieżowego ”Milana” i Zakładu Energetycznego oraz wygłosił okolicznościowe kazanie. 3 maja 1990 r. podczas uroczystości Matki Bożej Królowej Polski i Rocznicy Konstytucji na legnickim stadionie odprawiona była Msza św. I tu również Ojciec Euzebiusz Ciaciek wygłosił kazanie. Zaproszeń do Legnicy było wiele.

Za swoją działalność patriotyczną był inwigilowany przez służby PRL. Wielokrotnie wzywany na rozmowy ostrzegawcze do władz miejskich i wojewódzkich SB Legnicy oraz do Prokuratury Wojewódzkiej.

W 2008 r. Rada Miejska Legnicy wyróżniła Ojca Euzebiusza Ciaćka odznaką “Zasłużony dla Legnicy”.  W grudniu 2010 roku przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” odznaczył Ojca Ciaćka odznaką „Zasłużony dla NSZZ Solidarność”.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com