Posłowie zajmą się niebawem wolnymi niedzielami

Obywatelski projekt zakazujący pracy w placówkach handlowych w niedzielę, przygotowany przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Wolna Niedziela”, trafił do Sejmu. Zebrano pod nim 114 tys. podpisów.

Zdaniem autorów projektu obecne ustawowe gwarancje otrzymania za pracę w niedzielę innego dnia wolnego od pracy nie są wystarczającą rekompensatą. Nie zapewniają bowiem zatrudnionym w handlu możliwości integracji z rodziną w niedzielę, która w tradycji polskiej jest dniem świętym i rodzinnym.

Dodatkowo oceniają, że zakaz pracy w placówkach handlowych w niedzielę przyniesie bardzo korzystne skutki. Przyczyni się do ożywienia centrów miast, wpłynie na szersze korzystanie z ofert kulturalnych, wypoczynkowych.

Za nieprawdziwy uważają argument, że zakaz pracy w placówkach handlowych w niedziele spowoduje wzrost bezrobocia. Zaznaczają, że obowiązujący kodeks nakłada na pracodawcę obowiązek dania pracownikowi dnia wolnego za przepracowaną niedzielę, a więc i tak pracuje on przez maksymalnie sześć dni w tygodniu.

Patronem inicjatywy ustawodawczej jest Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług. Wspiera ją NSZZ „Solidarność” oraz Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli, który powstał w Legnicy, a na jego czele stoi przewodniczący ZR ZM NSZZ „Solidarność” Bogdan Orłowski.

Dodajemy, że w Sejmie na rozpatrzenie czeka również poselski projekt zakładający zakaz pracy w placówkach handlowych w niedziele, pod którym podpisali się posłowie PiS, PO, PSL i Solidarnej Polski.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com