Nowego przewodniczącego wybiorą w Bielsku-Białej

Sprawozdawczo wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów odbędzie się w dniach 8-9 października 2014 roku w Bielsku-Białej – zdecydowali dzisiaj obradujący w Szczecinie członkowie Komisji Krajowej. Miejscem zjazdu będzie nowoczesna hala sportowa BBOSiR.

Wcześniej przyjęto stanowisko w sprawie sytuacji w województwie zachodniopomorskim, w którym czytamy m.in. że w przypadku braku rzetelnego dialogu nakierowanego na rzeczywiste rozwiązywanie problemów, ogłosi akcję protestacyjną w obronie województwa zachodniopomorskiego.

Wspierając postulaty zachodniopomorskiej „Solidarności”, Komisja Krajowa żąda w stanowisku opracowania i wdrożenia Specjalnego Programu Gospodarczego dla województwa zachodniopomorskiego, rewitalizacji przemysłu stoczniowego, zachowania podmiotowości ZCH Police, Zespołu Elektrowni Dolna Odra i PKP Cargo S.A. Zachodniopomorskiego Zakładu w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych oraz Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”.

Komisja Krajowa podjęła stanowisko w Lasów Państwowych.  Według związkowców zamiar obciążenia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe daniną w wysokości 1,6 mld zł w latach 2014 i 2015 oraz podatkiem od przychodów, począwszy od 2016 roku, zagraża samowystaraczalności finansowej oraz może skutkować utratą tysięcy miejsc pracy w leśnictwie. W pracach nad nowelizacją ustawy o lasach nie był dochowany warunek przeprowadzenia konsultacji społecznych. Ponadto projekt został skierowany  pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów bez uzgodnień międzyresortowych, przeprowadzonych choćby w trybie obiegowym, oraz przy istotnym naruszeniu Regulaminu pracy Rady Ministrów. „Komisja Krajowa wzywa kategorycznie Parlament i Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do odrzucenia tego projektu”- czytamy w przyjętym dokumencie.

Członkowie KK zajęli również stanowisko w sprawie łamania podstawowych praw pracowniczych i związkowych w Lidl Polska Sklepy Spożywcze sp. z o.o. W styczniu 2013 roku pracownicy sieci Lidl założyli organizację NSZZ „Solidarność”. Niestety kierownictwo firmy nie podjęło rzeczywistego dialogu ze stroną pracowniczą. W grudniu 2013 roku przewodnicząca oraz wiceprzewodniczący organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” otrzymali dyscyplinarne wypowiedzenia z pracy. W związku z tymi działaniami, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” rozpoczyna długofalową akcję protestacyjną w celu znormalizowania stosunków pracowniczych w sieci sklepu Lidl.

Komisja Krajowa zaapelowała do wszystkich członków Związku o zaniechanie robienia zakupów w tej sieci w miesiącu lutym. Ponadto KK rozpatrzy skierowanie skargi na działania zarządu Lidl Polska do instytucji międzynarodowych m.in. OECD i MOP.

Rok 2014 został ogłoszony rokiem Solidarności i sprawiedliwości społecznej.

ml, hd

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com