KGHM milczy w sprawie gwarancji zatrudnienia

Stanowisko

Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

z dnia 21 września 2015 r.

ws. gwarancji zatrudnienia po połączeniu oddziałów KGHM

Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” ze zdumieniem konstatuje fakt, że od 6 sierpnia br. do dziś (21 września) nikt nie udzielił odpowiedzi na pisemne wystąpienie organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Hydrotechnicznym w Rudnej i Zakładach Wzbogacania Rud w Polkowicach w sprawie braku gwarancji zatrudnienia po planowanym połączeniu oddziałów, skierowane do prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Świadczy to o dużej arogancji i niewłaściwym rozumieniu dialogu ze związkami. Prezydium Zarządu Regionu wzywa do podjęcia rozmów z organizacjami związkowymi w obu oddziałach na temat wspomnianych gwarancji. Wynegocjowanie porozumienia w tej sprawie może uspokoić atmosferę w zakładach.

Mimo, że związki i dyrekcja są autonomicznymi stronami dialogu społecznego w zakładzie, ustne zapewnienia dyrektora w tej sprawie prezentowane podczas rozmów są niewystarczające, ponieważ nie przedstawiono żadnej koncepcji rozwoju nadbudowy administracyjnej w oddziałach wobec planowanego połączenia tych podmiotów.

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com