„Masz prawo” – wspólna akcja IPN i Naczelnej Rady Adwokackiej

Pokrzywdzeni przez władze peerelowskie będą mogli uzyskać bezpłatną pomoc prawną. W czwartek 22 maja 2014 r. IPN i Naczelna Rada Adwokacka poinformowały o wspólnej akcji „Masz prawo”.

Jej celem jest udzielenie pomocy prawnej osobom represjonowanym w czasach komunistycznej dyktatury. „My musimy ich szukać, my musimy im pomóc” – powiedział podczas konferencji prasowej mecenas Maciej Bednarkiewicz.

– Celem wspólnej akcji „Masz prawo” Instytutu Pamięci Narodowej i Naczelnej Rady Adwokackiej jest uświadomienie represjonowanym przez władze komunistyczne, jakie przysługują im prawa i udzielenie konkretnej pomocy – podkreślił prezes IPN dr Łukasz Kamiński. Ta konkretna pomoc to cotygodniowe dyżury prokuratorów IPN i porady adwokatów w całym kraju. Mecenas Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, powiedział, że lata osiemdziesiąte XX wieku ukształtowały kręgosłup moralny polskiej adwokatury. – Dziś obecne pokolenie będzie starało się pomóc represjonowanym w uzyskaniu należnych świadczeń „pro bono”, bezpłatnie.

– Osoby represjonowane będą miały wsparcie z dwóch stron, również ze strony prokuratorów IPN – obiecał Dariusz Gabrel, dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN. Zapowiedział efektywną współpracę prokuratorów i adwokatów.

– Wspólna akcja jest dowodem, że w społeczeństwie narasta niezadowolenie ze sposobu, w jaki traktowane są osoby represjonowane – powiedział w gorącym wystąpieniu mecenas Maciej Bednarkiewcz, znany obrońca w procesach politycznych w latach 80. – m.in. pełnomocnik matki Grzegorza Przemyka Barbary Sadowskiej – sam wtedy aresztowany. Przytoczył bulwersujące przykłady niskich odszkodowań, jakie mogą uzyskać rodziny poległych górników z Wujka i ofiar Grudnia ’70. – Ci ludzie, wielce zasłużeni i skromni, często nie znają prawa, nie wiedzą, jakie prawa im przysługują. My musimy ich szukać, my musimy im pomóc – zaapelował Bednarkiewicz.

Prezes IPN Łukasz Kamiński szacuje, że takiej pomocy może potrzebować kilka tysięcy osób.

Organizowana w ramach zbliżających się obchodów 25. rocznicy upadku komunizmu w Polsce akcja „Masz prawo” jest m.in. wynikiem kilkuletniej współpracy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej z ogólnopolskimi organizacjami opozycji antykomunistycznej z lat 70. i 80. XX w.

Po bezpośrednią pomoc i informacje o zakresie uprawnień można zgłaszać się w każdy wtorek w godz. 12.00 – 16.00 do prokuratorów Oddziałowych Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu lub delegatur. We Wrocławiu i Opolu są to odpowiednio:

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

ul. Paprotna 14 , 51-117 Wrocław, prokurator Dorota Cebrat, sekretariat tel.: 71 335 86 80 (82), fax 71 335 86 89

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Delegatura w Opolu ul. Oleska 31, 45-052 Opole prokurator Aneta Piechora tel. 77 406 83 23

Ogólnopolskim koordynatorem akcji „Masz Prawo” jest Bogusław Czerwiński – prokurator Glównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa, sekretariat: tel. 22 530 86 56, fax 22 530 91 13, boguslaw.czerwinski@ipn.gov.pl

Szczegółowe informacje o akcji znajdują się w załączonej broszurze.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com