Zarząd regionu

Zarząd Regionu
kadencja 2014 – 2018

Włodzimierz Broda – Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Motor Polska sp. z o.o. W NSZZ „Solidarność od 2004 roku. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w VWMP Sp. z o. o.  Delegat na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Członek Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ „Solidarność”. Delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

Marek BudziakMarek Budziak – Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w KGHM Polska Miedź SA Oddział Zakłady Górnicze Lubin. W NSZZ „Solidarność” od 1980 roku. Zastępca przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w ZG „Lubin”.  Delegat naWZD Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”. Delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

Józef CzyczerskiJózef Czyczerski – Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w KGHM Polska Miedź SAOddział Zakłady Górnicze Rudna. W NSZZ „Solidarność” od 1981 roku. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZG Rudna. Przewodniczący Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”. Delegat na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Zastępca przewodniczącego Rady Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki. Delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

Jacek DziubaJacek Dziuba – Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w KGHM Polska Miedź SA Oddział Zakłady Górnicze Polkowice–Sieroszowice. W NSZZ „Solidarność” od 1994 roku. Zastępca przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZG Polkowice–Sieroszowice.  Delegat na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Delegat na Kongres Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki. Członek Rady Sekcji Krajowej Górnictwa  Rud Miedzi NSZZ „Solidarność. Delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

Adam JanuchtaAdam Januchta – Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Pol-Miedź Trans Sp. z o. o. w Lubinie. W NSZZ „Solidarność” od 1989 roku. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Pol-Miedź Trans. Członek Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”. Delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

Rafał KlaudelRafał Klaudel – Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie. W NSZZ „Solidarność” od 2007r. Zastępca przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PeBeKa S.A. Delegat na Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”. Delegat na Walne Zebranie Delegatów  Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

Ewa KosiorowskaEwa Kosiorowska – Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania nr 1 w Legnicy. W NSZZ „Solidarność” od 1980 roku.  Zastępczyni przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania nr 1 w Legnicy.  Delegatka na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Zagłębie Miedziowe. Sekretarz Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.


Janusz Klepuszewski –
Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Motor Polska sp. z o.o. W NSZZ „Solidarność od 2000 roku. Delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”. Delegat Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ „Solidarność”.

 

 

 

 

Mieczysław KrzywMieczysław Krzywyy – Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Legnica. W NSZZ 

„Solidarność” od 2006 roku. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Hucie Miedzi Legnica. Członek Rady Regionalnej Sekcji Hutniczo-Przetwórczej Miedzi NSZZ „Solidarność”. Delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

Andrzej KucharskiAndrzej Kucharski – Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów. W NSZZ „Solidarność” od 1983 roku. Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Hucie Miedzi Głogów. Członek Rady Regionalnej Sekcji Hutniczo-Przetwórczej Miedzi NSZZ „Solidarność”. Delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

Ryszard LisRyszard Lis – Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Lubinie. W NSZZ „Solidarność” od 1980 roku.  Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Lubinie.  Delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

Iwona MaisnerIwona Majsner – Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w WPEC w Legnicy S.A.  W NSZZ „Solidarność” od 1998 roku. Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w WPEC w Legnicy S.A. Członkini Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”. Delegatka na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

Krystyna MarcinowskaKrystyna Marcinowska – Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Regionie Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”. W NSZZ „Solidarność” od 1980 roku. Członkini Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Regionie Zagłębie Miedziowe. Członkini Prezydium Zarządu Regionu.

Wojciech ObremskiWojciech Obremski – Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Regionie Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”. W NSZZ „Solidarność” od 1989 roku. Członek Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej w Organizacji w RZM. Delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

Bogdan OrłowskiBogdan Orłowski – Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie. W NSZZ Solidarność” od 1980 roku. Delegat na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

Ireneusz PasisIreneusz Pasis – Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie. W NSZZ „Solidarność” od 1993 roku. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PeBeKa S.A. Delegat na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Członek Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”. Delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

Jacek PobihuszkaJacek Pobihuszka – Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach. W NSZZ „Solidarność” od 2006 roku. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach.  Członek Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego. Delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe.

Franciszek PoselużnyFranciszek Poszelużny – Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud w Polkowicach. W NSZZ „Solidarność” od 1981 roku. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZWR. Członek Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”. Delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

Jarosław RatkaJarosław Ratka – Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Energetyce Sp. z o. o. w Lubinie. W NSZZ „Solidarność” od 1996 roku. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Energetyce Sp. z o. o. w Lubinie. Członek Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”.

Piotr WegnerPiotr Wegner – Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Legnicy. W NSZZ Solidarność od 1989 roku. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w MPK. Delegat na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.  Zastępca przewodniczącego ZR i skarbnik ZR.

Tomasz WiechećTomasz Wiecheć – Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w KGHM Polska Miedź SA Oddział Zakłady Górnicze Lubin. W NSZZ „Solidarność” od 1995 roku. Członek Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w ZG „Lubin”.  Delegat na WZD Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”. Delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com