Prezydium Zarządu Regionu

Przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe
NSZZ „Solidarność

Bogdan Orłowski

Bogdan Orłowski – Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie. W NSZZ Solidarność” od 1980 roku. Delegat na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

Zastępca przewodniczącego i skarbnik Zarządu Regionu
Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

Piotr Wegner – Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Legnicy. W NSZZ Solidarność od 1989 roku. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w MPK. Delegat na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.  Zastępca przewodniczącego ZR i skarbnik ZR.

Sekretarz Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe
NSZZ „Solidarność

Ewa Kosiorowska – Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania nr 1 w Legnicy. W NSZZ „Solidarność” od 1980 roku.  Zastępczyni przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania nr 1 w Legnicy.  Delegatka na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Zagłębie Miedziowe. Sekretarz Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

Członek prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe
NSZZ „Solidarność”

Krystyna Marcinowska – Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Regionie Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”. W NSZZ „Solidarność” od 1980 roku. Członkini Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Regionie Zagłębie Miedziowe. Członkini Prezydium Zarządu Regionu.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com