Nowe stawki diet w podróżach służbowych

Prezydium KK NSZZ „Solidarność” postulowała o zwiększenie stawek diet w związku ze wzrostem inflacji.
 
Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej  od dnia 29 listopada 2022 roku podwyższone zostają stawki diety w podróży zagranicznej. Zmiana nie dotyczy podróży do wszystkich krajów, objęła jednak większość krajów zachodniej i północnej Europy.   
 
Ponadto od 1 stycznia 2023 roku wzrośnie stawka diety przysługującej pracownikom podróżującym służbowo w kraju i będzie wynosiła 45 zł.
 
Zmiany stawek diet oznaczają podwyższenie limitów zwrotów kosztów za noclegi wyniesie 67,5 zł/nocleg a maksymalny koszt noclegu potwierdzony rachunkiem 900 zł w podróży krajowej.
Stawki ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu komunikacją miejską. I taka  kwota ryczałtu za dojazdy wyniesie 9zł/dzień.
 
 
 
Biuro Eksperckie KK NSZZ „Solidarność”
Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com