Węgiel coraz droższy, ekwiwalent coraz mniejszy

Według członków NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa wysokość ekwiwalentu za deputat węglowy jest zaniżona w stosunku do rynkowej ceny węgla. Związkowcy napisali pismo w tej sprawie do Marka Pietrzaka, wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych w KGHM.

Pracownicy poprosili prezesa o interwencję w sprawie wysokości deputatu węglowego. Ich zdaniem jego wysokość jest zaniżona gdy porównać ją z rynkową ceną węgla. Pismo, które zostało wystosowane do Pietrzaka we wtorek, mówi o nieścisłościach, które związkowcy zauważają w funkcjonowaniu spółki. Proszą o wyjaśnienie i interwencję w ich sprawie. Jak możemy wyczytać z pisma: – Po pierwsze, pracownicy naszej Spółki od lat otrzymują ekwiwalent za deputat węglowy w zaniżonej wysokości, zupełnie nieadekwatnej do rynkowej ceny tego surowca ogłaszanej corocznie przez GUS. Pomimo zapisów w przepisach płacowych analogicznych do tych obowiązujących w innych Spółkach Grupy Kapitałowej, pracownicy naszej Spółki są traktowani zdecydowanie gorzej. Liczne interwencje i wezwania do udzielenia wyjaśnień, kierowane do Zarządu PeBeKa w Lubinie, nie przyniosły, jak dotąd żadnego rezultatu – informują związkowcy.

Kolejną problematyczną według pracowników kwestię stanowi wysokość składki przeznaczanej na Pracownicze Programy Emerytalne. W ich spółce kwota ta faktycznie jest znacznie niższa niż w pozostałych przynależnych do KGHM: – (…) nasza Spółka odprowadza również najniższą z całej Grupy Kapitałowej składkę 3,5 proc. na Pracownicze Programy Emerytalne. (…) Pracownicy Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa w Lubinie poprzez swoją pracę przyczyniają się do budowy Polskiej Miedzi w równym stopniu, co pracownicy innych Spółek Grupy Kapitałowej – mają więc prawo do równych świadczeń” – piszą pracownicy Przedsiębiorstwa. Nie sposób się z nimi nie zgodzić.

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa z siedzibą w Lubinie to spółka z Grupy KGHM, która specjalizuje się w górnictwie podziemnym, projektach górniczych, wiertniczych, tunelowych a także infrastrukturalnych. W spółce zatrudnionych jest ponad 2 tysiące wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

msz (KK NSZZ „Solidarność”)

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com