Lech Janczur przewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność” w KGHM Zanam S.A.

W poniedziałek odbyło się Zakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w KGHM Zanam S.A. W wyborach uzupełniających wybierano przewodniczącego Komisji Zakładowej oraz delegata na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

Na funkcję przewodniczącego KZ zgłoszono dwoje kandydatów: Agnieszkę Auguścik i Lecha Janczura. W wyniku tajnego głosowania przewodniczącym Komisji został Lech Janczur (na zdjęciu), a delegatem na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” – Mirosław Dziuba.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com