Hutnicy na posiedzeniu sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju

Andrzej Kucharski przewodniczący Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Hutniczo-Przetwórczej Miedzi w KGHM Polska Miedź S.A., wraz z przedstawicielami Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność”, brał udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju. Na posiedzeniu omawiano problemy branży hutniczej w Polsce oraz  działania podejmowane przez Rząd RP
w celu realizacji postulatów branży.

Sytuację w branży hutniczej przedstawiali minister Rozwoju, Pracy i Technologii oraz minister Klimatu i Środowiska, którzy omówili dotychczasowe prace Rządu RP nad rekompensowaniem cen energii dla zakładów energochłonnych oraz rozwoju przemysłu hutniczego w Polsce.

Przedstawiciel RSH-PM NSZZ „Solidarność” złożył na ręce Krzysztofa Tchórzewskiego przewodniczącego komisji sejmowej, stanowisko związku przedstawiające postulaty rozwoju hutnictwa metali kolorowych. Stanowisko zostało odczytane uczestnikom posiedzenia, w dalszej części spotkania przewodniczący RSH-PM NSZZ „Solidarność” omówił propozycje zawarte w złożonym piśmie, gdzie wyraźnie zaznaczył, że inwestycje w rozwój branży metali kolorowych powinny zostać sfinansowane z tzw. podatku od kopalin a tworzenie nowych miejsc pracy w zakładach przetwórstwa miedzi dałoby szansę dalszego rozwoju branży z korzyścią dla kraju, społeczeństwa i pracowników.

Przedstawiono również problem wygasających uprawnień do emerytur pomostowych, gdzie nie ma szans na dani alternatywy dalszej pracy hutnikowi, któremu lekarz medycyny pracy orzeknie o niezdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku w związku ze złym stanem zdrowia. Rozwój przetwórstwa miedzi i innych metali kolorowych oraz tworzenie miejsc pracy, dałby szansę takiemu pracownikowi na dalszą możliwość pracy do osiągnięcia wieku emerytalnego w warunkach, gdzie nie występuje praca ciężka. Po wygaśnięciu uprawnień do emerytur pomostowych nie można pozostawić hutnika samemu sobie. Rozwój przetwórstwa metali kolorowych byłby szansą wykonywania pracy w bardziej komfortowych warunkach.

Kolejne posiedzenie Sejmowej Komisji zaplanowano na  październik 2021 r.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com