Uroczystości rocznicowe w Parszowicach

18 października 2020 o godz. 14:00 w kościele p. w. Św. Rodziny w Parszowicach będzie miała miejsce uroczystość religijno-patriotyczna ku czci bł. ks. Jerzego Popiełuszki w 36 rocznicę jego męczeńskiej śmierci. Po mszy odbędzie się koncert legnickiego chóru Madrygał.

W tym roku już po raz piętnasty wierni zgromadzą się, aby uczcić pamięć błogosławionego Jerzego.  

Ze względu na pandemię ilość osób i pocztów sztandarowych będzie ograniczona.

Jak co roku centralnym punktem uroczystości będzie Msza Św. w intencji Ojczyzny.  Po Eucharystii wszyscy przybyli goście wysłuchają chóru Madrygał, a następnie będą mogli obejrzeć wystawę plastyczną poświęconą księdzu Jerzemu.

============

28 maja 1972 bł. ks. Jerzy przyjął święcenia z rąk księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w Archikatedrze św. Jana w Warszawie, a już 4 czerwca 1972 roku w kościele w Parszowicach razem ze swoim kolegą  ks. Bogdanem Liniewskim odprawili jedną z pierwszych Mszy Św. tuż po święceniach. O tym fakcie przypominają pamiątkowe tablice w kościele.

Od 2005 roku w tym właśnie miejscu gromadzą się licznie wierni, członkowie NSZZ Solidarność Regionu Zagłębie Miedziowe oraz przedstawiciele wielu środowisk ludzi pracy, by upraszać wstawiennictwo ks. Jerzego – patrona ludzi pracy, a od 2014 roku oficjalnego patrona NSZZ „Solidarności”.

15 października 2010 roku kościół w Parszowicach otrzymał na własność relikwie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, a w 2015 roku, NSZZ „Solidarność Zagłębie Miedziowe ufundował do kościoła obraz bł. Jerzego.

Warto wspomnieć, że w Parszowicach żyją do dziś osoby, które osobiście znały i gościły w swoich domach bł. ks. Jerzego. Od samego początku organizowania uroczystości, błogosławiony Jerzy przyciąga do Parszowic coraz więcej ludzi. Co roku rodzą się nowe pomysły na uczczenie pamięci tego świętego kapłana naszych czasów. Do kościoła w Parszowicach, przybywa z Lubina pieszo i na rowerach grupa ze Stowarzyszenia „Wędrowiec” a ze Ścinawy grupa biegaczy z KS START ŚCINAWA oraz piesza pielgrzymka. Wszystkim przybywającym przyświeca jeden cel, uczcić pamięć o ks. Jerzym, którego ślady obecności są w Parszowicach bardzo namacalne.

Na wspólne świętowanie rocznicy serdecznie zapraszają: Bogdan Orłowski – przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” oraz ks. Tomasz Galik, proboszcz, wraz z parafianami.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com