Odeszli do Pana w ostatnim roku

Zmarł Franciszek Witkowski działacz kolejarskiej Soldiarności

2 listopada zmarł Franciszek Witkowski. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Soldiarność” Stacji Rejonowej w Legnicy.

W latach 1990- 1992 członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

Zmarł Krzysztof Sarapata pracownik Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Soldiarność”

19 listopada zmarł Krzysztof Sarapata. W latach dziewiędziesiątych przewodniczący NSZZ „Soldiarność” w Zakładach Obuwia w Złotoryi. Długoletni kierownik Biura Oddziału Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” w Złotoryi.

Zmarł Julian Zawadzki współzałożyciel „Solidarności” na Szybie R-VII

W marcu 2019 roku zmarł Julian Zawadzki. Uczestnik strajku w Zakładach Górniczych Rudna; po pacyfikacji kopalń uczestnik manifestacji górników w Polkowicach.

Kolporter podziemnych pism. 13 lutego 2017 odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Zmarł działacz Solidarności Stanisław Śnieg

25 sierpnia 2019 r. zmarł Stanisław Śnieg, nauczyciel. Współorganizator manifestacji 31 sierpnia 1982 roku w Lubinie. Redaktor wielu wydawnictw podziemnych . Autor książki „Alarm dla miasta Lubina”.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Zmarł Kornel Morawiecki – twórca Solidarności Walczącej

30 września 2019 r. odszedł do wieczności twórca Solidarności Walczącej, jeden z legendarnych działaczy podziemia lat 80. Kornel orawiecki.Współorganizator „S” na Dolnym Śląsku; członek „S” na Politechnice Wrocławskiej, delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, delegat na I KZD, jeden z inspiratorów „Posłania do narodów Europy Wschodniej”. Przeciwnik Okrągłego Stołu. 27 września 2019, w uznaniu znamienitych zasług na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej i państwowej, został przez prezydenta RP Andrzeja Dudę odznaczony Orderem Orła Białego.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com