PIP szkolił SIP

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy w dniach 19 – 20 listopada br. zorganizował we Wrocławiu szkolenie dla społecznych inspektorów pracy z NSZZ „Solidarność”.

Program szkolenia:

  1. Substancje chemiczne i ich mieszaniny.
  2. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące stosowania substancji/mieszanin niebezpiecznych.
  3. Podstawowe obowiązki pracodawców w zakresie bhp przy stosowaniu substancji/mieszanin niebezpiecznych.
  4. Ocena ryzyka zawodowego.
  5. Podstawowe prawa i obowiązki pracowników w zakresie bhp przy stosowaniu substancji/mieszanin niebezpiecznych.

Region Zagłębie Miedziowe na szkoleniu reprezentowali społeczni inspektorzy pracy z: Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach i Inova CIT Sp. z o. o. w Lubinie.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com