Klub Społecznego Inspektora Pracy

21 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie członków Klubu SIP, podczas którego Piotr Wegner omówił zmiany w prawie pracy i problemy pracownicze w Regionie. Następnie Zdzisław Rudnicki – ZSIP z Inovy – omówił aspekty prawne związane z bhp oraz sprawy bieżące dotyczące działalności SIP. W spotkaniu Klubu uczestniczyli przedstawiciele:  Inovy CIT Sp. z o. o. w Lubinie, Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy,  PBK PeBeKa S.A. w Lubinie, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, MOPS-u w Legnicy, Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Huty Miedzi „Legnica”, Zakładów Górniczych „Rudna”, Zakładów Górniczych „Lubin”, Zakładu Hydrotechnicznego i Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź SA. Następne spotkanie 18 kwietnia br.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com