Pomnik na grobie ks. Jerzego Gniatczyka

Księża i wierni parafii pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze w poczuciu wdzięczności wobec śp. ks. Jerzego Gniatczyka, przystępują do finalizacji wzniesienia pomnika na grobie drugiego Proboszcza naszej Wspólnoty parafialnej. Poniżej zamieszczamy opis pomnika, który zamontowany zostanie na przełomie września i października br.

Techniczny opis projektu wraz z przesłaniem teologicznym.

Pomiędzy dwoma nieregularnymi głazami granitowymi będzie znajdował się stalowy, trójwymiarowy krzyż, wyspawany z blachy 10 mm oraz 3 mm. W środku krzyża będzie rozcięcie w formie mniejszego krzyża, wypełnione blachą nierdzewną. Krawędzie mniejszego krzyża będą rozkute, co da nieregularny kształt.

Całość osadzona na podstawie z grubej blachy stalowej, zapewniającej stabilność. U podstawy krzyża stalowa tablica z wypisanym tekstem. Wysokość całości ok. 2,3 m.

Głazy wraz z krzyżem i tablicą umieszczone będą „u góry” kwatery grobowej. Jej pole wypełnione zostanie „żywą” przestrzenią, powstałą z nasadzonego bardzo gęsto bukszpanu. Pośrodku kwatery pozostawiony zostanie pas bez nasadzeń. Rozpoczynać się będzie „u dołu” kwatery, zmierzając ku górze do tablicy i krzyża. Pozostawiona przestrzeń przeznaczona zostanie na znicze, które utworzą w ten sposób strumień światła. Droga światła, powstała z palonych świec, przechodząc przez krzyż, przekształci się w naturalne, żywe światło. Zabłyśnie ono pomiędzy rozsuniętymi głazami, gdzie w centrum ulokowany będzie krzyż. Będzie to zatem droga wiodąca per crucem ad lucem, przez krzyż do światła. A dokładniej droga od światła wigilii, wyczekiwania (co symbolizuje zapalona świeca) ku przejściu przez krzyż, aby dotrzeć do światła zmartwychwstania.

Zaplanowana monumentalność pomnika wraz z jego lokalizacją może ułatwić odbiorcy odczytanie głównej prawdy wiary, mówiącej o zwycięstwie życia nad śmiercią. Krzyż rozsadza najtwardszą skałę! Tak jak krzyż Chrystusa wbity w Golgotę spowodował pęknięcie skały nad grobem biblijnego Adam, tak i w tym miejscu krzyż wprowadza nas w światło. Tajemnica krzyża, śmierci człowieka, wpisana w śmierć „nowego” Adama, czyli Chrystusa, przeprowadza człowieka przez doświadczenie śmierci ku zmartwychwstaniu, ku życiu w światłości, w Chrystusie jedynej światłości, która nie zna zmierzchu.

Całościowy koszt materiału wraz z obróbką i pracą artysty-rzeźbiarza, przygotowanie kwatery wraz z nasadzeniami, to wydatek rzędu ok. 20.000 zł.
Wszystkich pragnących włączyć się w fundację pomnika zachęcamy do wpłat na wydzielone subkonto parafialne. 
Numer rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK na ten cel: 53 1090 1926 0000 0001 3297 9584.

Za każdy dar z góry dziękujemy!

Ksiądz Prałat Jerzy Gniatczyk urodzony 26 marca 1950 r. w Nowej Rudzie. W 1975 r. otrzymał święcenia kapłańskie we Wrocławiu. W latach 1979 – 82 był wikariuszem w parafii św. Michała Archanioła w Polkowicach.

Duszpasterz młodzieży i nauczycieli, przyczynił się m.in. do powrotu krzyży do szkół.  Po sierpniu 1980 r. był kapelanem górniczej „Solidarności” w Zagłębiu Miedziowym, organizator wykładów Wszechnicy Związkowej (we współpracy ze środowiskami akademickimi Wrocławia i Warszawy). 

4 XII 1981 uczestniczył w poświęceniu kaplicy św. Barbary i sztandaru NSZZ „Solidarność” ZG Polkowice.  W dniach 13-16 XII 1981 r. przebywał wśród strajkujących w Zakładach Górniczych „Rudna”. Po spacyfikowaniu kopalni przez oddziały ZOMO przyjmował chroniących się górników w kościele na rynku w Polkowicach, skąd wyszedł z krzyżem do ZOMO-wców, aby powstrzymać ich atak na szukających schronienia w kościele. 

Był inicjatorem pierwszych mszy św. za Ojczyznę wśród braci górniczej z Polkowic i Lubina. Współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy Zagłębia Miedziowego. Pomagał represjonowanym, szukał pracy dla zwolnionych górników. Działacz podziemnej „Solidarności” na terenie Zagłębia Miedziowego. Z ramienia władzy kościelnej był obserwatorem procesów sądowych działaczy „Solidarności”. 

W latach 1982 – 1987 wikariusz w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze.  11 XI 1982 uczestniczył w uroczystej Mszy św. za Ojczyznę w Jeleniej Górze. Duszpasterz młodzieży szkolnej, akademickiej i harcerzy, wspierał Duszpasterstwo Ludzi Pracy i Jeleniogórską Wszechnicę, wraz z aktorami Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze zainicjował działalność duszpasterstwa środowisk artystycznych i podziemnej grupy teatralnej Scena 44.

Od 1987 r. proboszcz parafii św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze. Za zasługi w dziedzinie działalności społecznej Rada Miejska Jeleniej Góry w 2007 r. uhonorowała księdza Jerzego Gniatczyka tytułem „Zasłużony dla Miasta Jeleniej Góry”.

Za wspieranie „Solidarności” Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”w 2010 roku  uhonorował go medalem „Zasłużony dla NSZZ Solidarność”.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com