Stres w miejscu pracy

Na zamówienie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Hucie Miedzi „Głogów” O/KGHM Polska Miedź S.A., we współpracy z Działem Szkoleń Komisji Krajowej, w dniach 21 – 22 czerwca br., zorganizowano szkolenie Stres w miejscu pracy, w którym uczestniczyli przedstawiciele Organizacji w Hucie Miedzi „Głogów”, COPI i REMY Sp. z o. o. Szkolenie przeprowadziła Maryla Kościńska z Działu Szkoleń KK.

Program szkolenia:

  1. Zdefiniowanie zjawiska stresu w miejscu pracy (pojęcie, model i rodzaje stresu).
  2. Czynniki wywołujące stres w pracy.
  3. Strategia radzenia sobie ze stresem.
  4. Skutki stresu dla pracownika i pracodawcy: koszty pracownika, zakładu pracy, społeczne.
  5. Audyt stresu w środowisku pracy – współdziałanie z pracodawcą w zakresie eliminacji stresu w miejscu pracy.
  6. Wsparcie społeczne – nastawienie na rozwiązanie problemów wynikających ze stresu.
  7. Działania podejmowane przez NSZZ „Solidarność” na rzecz walki ze stresem w miejscu pracy.
  8. Podsumowanie szkolenia.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com