Krawczun rezygnuje z funkcji członka Zarządu Regionu

Jacek Krawczun na kwietniowym posiedzeniu Zarządu Regionu złożył rezygnację z funkcji członka ZR, w związku z objęciem przez niego stanowiska dyrektora Dolnośląskiego Zakładu Spółki PKP Cargo S.A. we Wrocławiu.

Jacek Krawczyn był członkiem Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” od 2006 do chwili obecnej. W Zarządzie reprezentował kolejarzy – często informował o sytuacji pracowników i zmianach wdrażanych w kolejnictwie.

krawczun

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com