Wręczenie certyfikatów „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

Przestrzeganie przepisów, norm bezpieczeństwa i partnerstwo ze związkami zawodowymi to podbudowa dobrze funkcjonującej gospodarki – mówił prezydent Andrzej Duda, który razem z Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Piotrem Dudą wręczył 22 firmom-laureatom konkursu NSZZ „Solidarność” tytuły „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.
Podczas wtorkowej uroczystości prezydent przypomniał, że nagrody dla pracodawców przyjaznych pracownikom wymyśliła w 2007 r. NSZZ Solidarność i przedstawiła jako propozycję honorowania pracodawców ówczesnemu prezydentowi prof. Lechowi Kaczyńskiemu.
 
– I to był bardzo ważny moment. Moment, który trafił we właściwym czasie także we właściwe ręce jeżeli chodzi o ówczesny honorowy patronat – powiedział Andrzej Duda. – Uważam, że był to doskonały pomysł, aby właśnie do prezydenta RP zwrócić się o objęcie tej nagrody honorowym patronatem. Nabiera ona przez to dodatkowego waloru – dodał. Prezydent wyraził też „ogromną satysfakcję i podziękowanie” dla prezydentów za to, że od początku, nieprzerwanie utrzymany został prezydencki patronat nad nagrodami.
 
Podkreślił, że warunki, które należy spełnić by otrzymać wyróżnienie: „przestrzeganie zasad i przepisów prawa pracy przez pracodawcę, przestrzeganie norm bezpieczeństwa i higieny pracy oraz (…) partnerstwo z organizacjami związkowymi to trzy zasadnicze elementy, które stanowią podbudowę dobrze funkcjonującej społecznej gospodarki rynkowej, tego o czym mowa jest w naszej konstytucji”. Gratulował i dziękował wszystkim nagrodzonym. Jak mówił nagrody są świadectwem „jakości i konkurencyjności” nagrodzonych firm na „nowoczesnym rynku gospodarczym”. Jak dodał, „nowoczesny rynek gospodarczy” to nie tylko produkcja i dochód, ale „przede wszystkim człowiek, pracownik, współpracownik”.
 
Prezydent Duda wręczył certyfikaty pracodawcom, którzy wyróżniają się stosowaniem dobrych praktyk przy przestrzeganiu prawa pracy. Elementami oceny były stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Wyróżnione firmy przodują pod względem zawierania układów zbiorowych pracy, zatrudniania pracowników na czas nieokreślony, funkcjonowania rad pracowników, szanują prawa pracowników i prowadzą dialog społeczny wewnątrz zakładu.
  
Laureaci IX edycji konkursu to:
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
 • Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
 • Szkoła Podstawowa nr 30 im. rtm. Witolda Pileckiego w Łodzi
 • Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Koszalinie
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „EMPEC” Sp. z o. o. w Ustce
 • ENGIE EC Słupsk sp. z o.o.
 • LOTOS Biopaliwa Sp. z o. o. w Czechowicach-Dziedzicach
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
 • Przedszkole Samorządowe nr 22 w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku
 • Przedszkole Samorządowe nr 58 Integracyjne im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku
 • Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku
 • General Motors Manufacturing Poland Sp. z o. o. Oddział I Tychy
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bytomiu
 • Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Katowicach
 • Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów S.A. w Mysłowicach
 • Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady”
 • Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A.
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
 • Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach
Akcja nadawania certyfikatu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” zainicjowana została przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w 2008 roku. Pierwszą edycję konkursu patronatem honorowym objął Pan Prezydent prof. Lech Kaczyński. Od tamtej pory konkurs co roku odbywa się pod patronatem urzędującego prezydenta RP, a uroczystość wręczenia certyfikatów ma miejsce w Pałacu Prezydenckim lub też w Belwederze.
 
Przedsięwzięciu przyświeca idea promowania wśród pracodawców dobrych praktyk współpracy i nagradzania ich za kreowanie partnerskich relacji w miejscu pracy. Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” jest fundatorem wyróżnienia. Zakładowi pracy wyróżnionemu certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” przysługuje prawo posługiwania się nim przez okres trzech lat. W tym czasie nie można ponownie wystartować w konkursie. Można też stracić certyfikat w przypadku, gdy w firmie łamane będą prawa pracownicze i zasady dialogu społecznego. PPP jest jedyną nagrodą, do której nominują sami pracownicy. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać podstawowe jednostki organizacyjne NSZZ „Solidarność”.
 
O wyborze laureatów decyduje Komisja Certyfikacyjna, która w IX edycji konkursu obradowała w składzie: Bogdan Biś – Przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej, Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ ,,Solidarność”; dr Barbara Fedyszak-Radziejowska – jako przedstawiciel Prezydenta RP; Zbigniew Żurek– Zastępca Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP; Kazimierz Kimso – Przedstawiciel Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i Marzena Flis – Pełnomocnik ds. BHP KK NSZZ ,,Solidarność”.
 

Do tej pory w konkursie wyróżnionych zostało już ponad 150 firm.

Tekst i foto: http://www.prezydent.pl

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com