Zjazd regionalnych i branżowych koordynatorów ds. SIP/ bhp

W dniach 6 – 7 października 2016 r. w Poznaniu odbył się zjazd koordynatorów ds. sip/bhp NSZZ „Solidarność”. Nasz Region reprezentował Wiesław Michalski z ZG Rudna O/KGHM Polska Miedź S.A. Zebrani wymienili się doświadczeniami na temat funkcjonowania w kraju klubów sip, wzięli udział w seminarium „Ergonomia pracy – wyzwania dla społecznej inspekcji pracy” poprowadzonym przez dr Wiesławę Horst – eksperta z dziedziny ergonomii, omówili strategię BHP na lata 2017-2020, wysłuchali wykładów:

  • „Założenia i funkcjonowanie Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych jako przykład dobrych praktyk z zakresu strategii prewencji”,
  • „Pracownicy agencji pracy tymczasowej – wyzwania i możliwości współpracy służb bhp”,
  • „Sytuacja pracowników z Ukrainy w Polsce – wyzwania dla związku zawodowego”

koordynatorzy bhp październik 2016 3 koordynatorzy bhp październik 2016 4 koordynatorzy bhp październik 2016 5 koordynatorzy bhp październik 2016 6 koordynatorzy bhp październik 2016 7 koordynatorzy bhp październik 2016 8 koordynatorzy bhp październik 2016 9 koordynatorzy bhp październik 2016 10

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com