Zmarł arcybiskup Tadeusz Gocłowski

3 maja o 17.45 w Gdańsku rozległy się dzwony wszystkich kościołów diecezji informując o żałobie, ponieważ w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym  zmarł arcybiskup Tadeusz Gocłowski. Od kilku dni był w bardzo ciężkim stanie po drugim już wylewie.
Miał 85 lat. Święcenia biskupie otrzymał 17 kwietnia 1983 roku, przyjmując jako dewizę biskupią słowa „Credite Evangelio” (Zawierzcie Ewangelii). Na początku został mianowany biskupem pomocniczym diecezji gdańskiej, a po śmierci bp Lecha Kaczmarka w 1984 roku stał się biskupem diecezjalnym. W 1992 roku został mianowany arcybiskupem metropolitą gdańskim. Był nieformalnym łącznikiem między papieżem Janem Pawłem II a Lechem Wałęsą. W latach 1988-89 uczestniczył jako przedstawiciel strony kościelnej w negocjacjach w Magdalence między peerelowską elitą władzy a przedstawicielami opozycji, które doprowadziły do Okrągłego Stołu. Namawiał polityków do współpracy. Dwukrotnie gościł papieża Jana Pawła II w czasie jego wizyt duszpasterskich w Polsce – w 1987 i 1999 r.
 W roku 2008 przeszedł na emeryturę.
Abp Gocłowski został odznaczony w 2011 roku Orderem Orła Białego za działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju i za osiągnięcia w dziele pojednania między ludźmi. Otrzymał także Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek w Gdańsku.

red.hd

APB Tadeusz Gocłowski 1 (4) APB Tadeusz Gocłowski 1 (3) APB Tadeusz Gocłowski 1 (2) APB Tadeusz Gocłowski 1 (1)ABP Tadeusz Gocłowski (4)ABP Tadeusz Gocłowski (1)DLP fot Wojciech Obremski 1 (12)ABP Tadeusz Gocłowski (3)

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com