Msza święta w intencji kolejarzy

Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ksiądz Andrzej Tracz, wiloletni kapalen kolejarzy.  We mszy uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” z przewodniczącym Bogdanem Orłowskim. Nie zabrakło także przedstawicieli kolejarzy i ich rodzin z Markiem Podskalnym i Jackiem Krawczunem.

We mszy uczestniczyły też poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność” oraz Kalickiego Stowarzyszenia Kolejarzy.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com