Pracownicy PKP Cargo chcą strajku

W referendum strajkowym przeprowadzonym w PKP Cargo S.A. wzięło udział 57 proc. załogi.  Ponad 95 proc. opowiedziało się za strajkiem.

W głosowaniu pracownicy odpowiadali na pytanie, czy są za przeprowadzeniem  strajku, jeżeli zarząd firmy nie przyzna podwyżki wynagrodzenia zasadniczego po 250 zł netto dla każdego pracownika. Krajowy Komitet Protestacyjno Strajkowy działający w PKP Cargo S.A. poinformował, że w referendum strajkowym wzięło udział 57 proc. pracowników spółki, w tym  96 proc. opowiedziało się za przeprowadzeniem strajku.
W najbliższych dniach zostaną podjęte decyzje co do dalszych działań.
Komitet serdecznie dziękuje wszystkim osobom biorącym udział w referendum oraz osobom odpowiedzialnym za jego przeprowadzenie.
Od lutego w PKP Cargo trwa spór zbiorowy na tle płacowym. Związkowcy wszczęli spór, ponieważ pracodawca nie zamierzał z nimi rozmawiać na temat podwyżki płac, zagwarantowanej w pakiecie gwarancji pracowniczych. W lipcu powstał Krajowy Komitet Protestacyjno Strajkowy i przeprowadził wśród pracowników firmy referendum strajkowe.
hd KK NSZZ „Solidarność”
Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com