V Zawody Wędkarskie

13 czerwca 2015 roku Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” wspólnie z Komisją Zakładową NSZZ ,,Solidarność” w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie, organizuje V Zawody Wędkarskie o Puchar Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”.

Zawody odbędą się na  stawach  Dzikowiec w miejscowości Dębno. W zawodach udział biorą trzyosobowe drużyny reprezentujące organizacje z zarejestrowane w Regionie Zagłębie Miedziowe, które do dnia 8 czerwca 2015 r. zgłoszą chęć udziału w Zawodach i dokonają opłaty startowej w wysokości 50 zł. Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Zarządu Regionu.

Opłatę można wnosić w kasie Zarządu Regionu lub przelewem na konto:13 1090 2066 0000 0005 4200 0448 z dopiskiem „zawody wędkarskie”.

Regulamin zawodów wędkarskich

 
Zawody wędkarskie (3) Zawody wędkarskie (2)

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com