Rachunkowość i podatki w związku zawodowym

8 kwietnia w Hotelu Dal w Kielcach odbyło się szkolenie Rachunkowość i podatki w związku zawodowym, zorganizowane przez skarbnika Komisji Krajowej, przeznaczone dla głównych księgowych regionów i sekretariatów branżowych, podczas którego poruszono następujące tematy: ujednolicenie sprawozdawczości wewnątrzzwiązkowej, budowa centralnej bazy członków Związku, sposoby przekazywania podstawowym jednostkom wiedzy ekonomiczno-księgowej. Region Zagłębie Miedziowe reprezentowali księgowa i skarbnik Regionu.

Szkolenie skrabników (7) Szkolenie skrabników (6) Szkolenie skrabników (5) Szkolenie skrabników (3) Szkolenie skrabników (2) Szkolenie skrabników (1)

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com