Pracownicy PMT przechodzą do innych spółek

W Pol-Miedź Trans Pracodawca zaakceptował decyzję o podziale firmy i wydzieleniu poszczególnych oddziałów Spółki wraz z pracownikami do innych podmiotów. Nie doszło jeszcze do porozumienia na jakich warunkach pracownicy przejdą do spółek z grupy kapitałowej KGHM – rozmowy nadal trwają. Zgodnie z decyzją właściciela, Mercus przejmie Wydział Przewozów Osobowych, do Zanamu – Spółki z o.o. docelowo przekształcanej w Spółkę Akcyjną – przejdzie Wydział Transportu Towarowego i Spedycji, a Oddział Obrotu Produktami Naftowymi wejdzie w struktury Energetyki. Dodatkowo zostanie utworzona spółka PMT Linie Kolejowe 2, jako spółka córka KGHM, która przejmie Wydział Zarządzania Infrastrukturą (załadunek koncentratu lub infrastrukturę kolejową i dyżurnych ruchu). Wraz z pracownikami wydziałów i oddziałów do innych spółek przejdzie też część pracowników administracji. Obecnie prowadzone są rozmowy z Pracodawcą dotyczące warunków na jakich pracownicy przejdą do innych Spółek. Solidarność negocjuje wydłużenie gwarancji zatrudnienia pracowników do dłuższego okresu niż jeden rok.

Pracownicy pozostający w firmie Pol-Miedź Trans mają możliwość skorzystania z Programu Dobrowolnych Odejść z gwarancją otrzymania odprawy równej dwunastu pensji. Poza administracją w firmie pozostał Oddział Transportu Kolejowego – łącznie kilkaset osób. Cała restrukturyzacja Spółki ma związek z zakupem przez PKP Cargo 49% udziałów w Pol-Miedź Trans. Zgodnie z ustaleniami PKP Cargo jako wkład własny dostarczy… przestarzałe lokomotywy, które obecnie stoją na bocznicach kolejowych i po przejęciu będą się nadawać wyłącznie do remontu. Już pomijając brak rzekomych korzyści płynących ze współpracy, wskazać należy na pojawiające się w mediach wypowiedzi Prezesa PKP Cargo. W jego ocenie to dopiero początek i w imieniu Spółki będzie chciał za jakiś czas wykupić więcej niż wspomniane 49% akcji. Jaka jest więc prawda, bo pracownicy są mamieni, że 51% udziałów pozostanie w rękach KGHM. Czy cały spektakl pracodawcy – pośrednio Ministerstwa Skarbu Państwa – z wydzielaniem oddziałów Spółki, ma jedynie na celu umożliwienie przejęcie bardzo dochodowej części kolejowej przez PKP Cargo?

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com