Hutnicy protestują przeciwko polityce rządu RP

Rada Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Hutniczo-Przetwórczej Miedzi, działająca na terenie KGHM Polska Miedź S.A.,w związku z odrzuceniem na posiedzeniu Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich Sejmu RP, wniosku Posła Wojciecha Zubowskiego, dotyczącego podatku od niektórych kopalin – protestuje przeciwko polityce rządu RP w zakresie polityki podatkowej.

W szczególności protestujemy przeciw dalszemu funkcjonowaniu podatku od wydobycia niektórych kopalin w dotychczas obowiązującej formie. Podatek ten niszczy firmę, nie daje możliwości intensywnego rozwoju, modernizacji i unowocześniania procesu wydobycia rudy miedzi.

Obciążenie w tej formie powoduje, że KGHM Polska Miedź S.A. zmuszany jest zaciągać kolejne kredyty na działalność rozwojową, wypłatę dywidendy akcjonariuszom, gdyż nie jest w stanie sfinansować swojej działalności z własnych środków.

Obecnie, jak wynika z informacji udzielanych przez Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. – Herberta Wirtha, jednym z pierwszych efektów tak prowadzonej polityki podatkowej jest utrata rentowności przez jeden z oddziałów Spółki – Zakłady Górnicze w Lubinie, w konsekwencji, czego Spółka przestaje być konkurencyjna w stosunku do innych firm zajmujących się wydobyciem i przerobem rud miedzi.

Rada Sekcji, w imieniu setek pracowników zatrudnionych w KGHM Polska Miedź S.A, w obawie przed utratą miejsc pracy, oczekuje zmiany obowiązującego w tej kwestii prawa, aby „nie zarżnąć kury znoszącej złote jaja”, oraz żeby Zagłębie Miedziowe nie podzieliło losu Zagłębia Wałbrzyskiego.

Rada Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Hutniczo-Przetwórczej Miedzi żąda, aby Sejm zaprzestał ustanawiania prawa szkodzącego gospodarce, regionowi, pracownikom i całemu przemysłowi miedziowemu w Polsce, gdyż prowadzi to wprost do upadku gospodarki narodowej.

Andrzej Kucharski
przewodniczący Rady Sekcji HPM NSZZ „Solidarność”

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com