41. Rocznica protestu głodowego kolejarzy

Protestowali nie tylko w obronie interesów pracowniczych kolejarzy, ale domagali się rejestracji statutu NSZZ “Solidarność” bez zmian jakie chciała wymusić ówczesna władza. W niedzielę 24 października uczczono pamięć protestu. – Zakochałem się wtedy w tym mieście – wspominał te dni uczestnik strajku Paweł Miśkowiec. Dziękował za wsparcie mieszkańcom Wrocławia.

Po mszy św., odprawionej w kaplicy św. Katarzyny Aleksandryjskiej pod przewodnictwem ks. biskupa Jacka Kicińskiego, uczestnicy obchodów przeszli pod pomnik patronki kolejarzy przeniesiony w pobliże wrocławskiego Dworca Głównego z terenu historycznej Starej Lokomotywowni.

Po okolicznościowych przemówieniach wręczone zostały odznaczenia Zasłużony dla Kolei oraz Zasłużony dla Sekcji Kolejarzy NSZZ “Solidarność”. Przewodniczący Kazimierz Kimso odznaczył działaczy kolejowej S medalem 40-lecia NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk, a prezes spółki PKP Krzysztof Mamiński otrzymał statuetkę Solidariusza. W czasie uroczystości kilkakrotnie mówcy wspominali zmarłego w tym roku ks. Stanisława Orzechowskiego, uczestnika protestu.

W uroczystości wzięli udział m.in. sekretarz stanu Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wicewojewoda Bogusław Szpytma, radna sejmiku dolnośląskiego Małgorzata Calińska – Mayer. Obecni byli też zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” Bogdan Kubiak, szefowie regionów Solidarności Zagłębie Miedziowe Bogdan Orłowski, Jeleniogórskiej- Franciszek Kopeć, Małopolskiej – Adam Lach.

MR (SDS)

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com