Nie dla połączenia Grupy Tauron z PGE

Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” z 24 marca 2021 r.
 ws. planowanego połączenia Grupy Tauron Polska Energia S.A. z PGE

Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” zdecydowanie sprzeciwia się planom transformacji energetyki przygotowywanym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, które mogą prowadzić do likwidacji Grupy Tauron, a tym samym do redukcji zatrudnienia w tej firmie.

Grupa Tauron przeszła w ciągu ostatnich lat poważną reorganizację przeznaczając na ten cel, oraz na unowocześnienie bazy technologicznej, pokaźne środki finansowe. Dla pracowników często oznaczało to nowe, trudne wyzwania. Obawiamy się, że cały ten wysiłek może ulec zmarnowaniu po przejęciu Taurona przez PGE. Trudno akceptować działania, które mogą pogorszyć dobrą kondycję Grupy.

W tej sytuacji Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” w całości popiera działania organizacji NSZZ „Solidarność” w Grupie Tauron i oczekuje uznania postulatów zawartych w Raporcie przekazanym Ministrowi Aktywów Państwowych przez Komitet Protestacyjno-Strajkowy w Tauron Polska Energia S.A. Należy jak najszybciej rozpocząć rozmowy z Solidarnością w Grupie Tauron na temat propozycji zawartych w Raporcie.

 

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com