W uroczystości, która odbyła się w kościele pw. matki Bożej Królowej Polski, wzięli udział m. in.  kombatanci miedziowej Solidarności”, wśród nich Jan Tabor i Wiesław Pawłowski ze  Stowarzyszenia Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego, Bogdan Orłowski – szef Zarządu Regionu Zagłębia Miedziowego NSZZ „Solidarność”, burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki i jego zastępczyni ds. społecznych Ewa Kowalik, radni miejscy, przedstawiciele służb mundurowych oraz poczty sztandarowe Solidarności poszczególnych kopalń miedziowych i hut.

– Nie byłoby Polski w jakiej obecnie żyjemy, nie byłoby Zagłębia Miedziowego jakim go znamy, gdyby nie narodziny największego w powojennej Europie ruchu społecznego, jakim była Solidarność – powiedział burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki. – Wielki wkład w to dzieło wnieśli nasi związkowcy, którzy najdobitniej udowodnili w grudniu 1981 r., że potrafią walczyć nie tylko osprawy pracownicze, ale o wolność dla nas wszystkich. Dziś im za to dziękujemy, organizując cykl wydarzeń związanych z 40-leciem powstania związku – dodał włodarz miasta.

Do dziejowego aktu, jakim było zalegalizowanie przez komunistyczne władze Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” odniósł się także w homilii do wiernych ks. Marek Pluskota, proboszcz miejsca i dziekan dekanatu polkowickiego.

– Tak jak do obowiązku każdego chrześcijanina należy odczytywanie zamiarów Bożych i realizowanie ich we własnym życiu, tak obowiązkiem każdego Polaka jest działać solidarnie w imię wspólnych dążeń i celów. Takiego wspólnego działania nie doczekali się od robotników studenci w 1968 roku. Z kolei stoczniowcy Gdańska nie mogli liczyć na poparcie inteligencji w grudniu 1970 roku. Dopiero ruch „Solidarności”, zainspirowany wyborem Polaka na papieża, okazał wolę całego narodu do zmian i musiał być zaakceptowany przez komunistyczne władze – mówił w swoim kazaniu proboszcz, ks. Marek Pluskota.

Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski, gdzie odbyła się dzisiejsza uroczystość, od chwili swojego powstania była silnie związana z ruchem Solidarności Zagłębia Miedziowego. Jej pierwszy proboszcz, ks. Marian Kopko, przez cały okres swojej posługi w Polkowicach był kapelanem miedziowej Solidarności. Dziś, w wigilię rocznicy powstania związku, świątynia znowu zapełniła się solidarnościowcami.

Msza św. w intencji NSZZ „Solidarność” w 40. rocznicę jej powstania byłą drugim z cyklu wydarzeń przygotowanych przez Gminę Polkowice dla upamiętnienia jubileuszu związku. W ub. piątek na jednym z bloków przy ul. 11 lutego w Polkowicach uroczyście odsłonięto mural „Dziękujemy za Solidarność”. Na jutro (31.08) zaplanowano uroczystą sesję Rady Miejskiej w Polkowicach, gdzie jednym z punktów jest głosowanie nad projektem uchwały o „wyrażeniu uznania twórcom, działaczom oraz kombatantom Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, w 40. rocznicę powstania związku”. Wnioskodawcą projektu uchwały jest burmistrz Polkowic.

Ostatnim elementem w ramach rocznicowych wydarzeń będzie zaplanowane na wtorek, 3 września, w Lubinie seminarium popularno-naukowe pt. „Sierpień 1980 w Zagłębiu Miedziowym”. Wezmą w nim udział m. in. burmistrz Łukasz Puźniecki, dr Łukasz Sołtysik z Instytutu Pamięci Narodowej oraz przedstawiciel Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Organizatorem seminarium jest Stowarzyszenie Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego, przy wsparciu Gminy Polkowice.

ttps://polkowice.eu Fot. Roman Tomczak