22 listopada 2018 roku zmiana w prawie pracy

22 – 11 -2018 roku, niektóre umowy o pracę zawarte na czas określony automatycznie przekształcą się w umowy na czas nieokreślony.

Od 22 lutego 2016 roku pracodawców i pracowników obowiązuje tzw. limit 33 miesięcy. Limit 33 miesięcy stanowi, że okres zatrudnienia na podstawie jednej umowy o pracę na czas określony lub kilku takich umów z jednym pracodawcą nie może przekraczać 33 miesięcy. Z kolei łączna liczba tych umów nie może być wyższa niż 3 (art.  25Kodeksu pracy).

W praktyce oznacza to, że 21 listopada 2018 roku miną dokładnie 33 miesiące od czasu wprowadzenia limitu. Według niego, niektóre umowy o pracę na czas określony zawarte przed 22 lutego 2016 roku (włącznie z tym dniem) i trwające nadal, co do zasady przekształcą się 22 listopada w umowy na czas nieokreślony. Zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, ponieważ wynika z przepisów prawa.”

Piotr J. Jóźwiak radca prawny

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com