Klub Społecznego Inspektora Pracy

19 września 2018 r. odbyło się spotkanie członków Klubu SIP, podczas którego Wojciech Zawadzki –  Regionalny Koordynator ds. BHP, na przykładzie z życia wziętym, omówił wypadek w pracy przy obsłudze urządzenia gazowego oraz przepisy mówiące o oznakowaniach dróg i przejść transportowych w zakładach pracy. W spotkaniu Klubu uczestniczyli przedstawiciele: Inovy CIT Sp. z o. o. w Lubinie,  Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, PeBeKa S.A. w Lubinie, Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Huty Miedzi „Legnica”, Zakładów Górniczych „Rudna”, Zakładu Hydrotechnicznego i Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź SA oraz Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie i Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie. Następne spotkanie odbędzie się 21 listopada br.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com