Wybory władz OZ w w Volkswagen Motor Polska Polkowice

3  marca 2018 roku odbyły się wybory władz Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Motor Polska Polkowice.

Przewodniczącym Komisji Zakładowej został  Włodzimierz Broda (na zdjęciu). W skład Komisji Zakładowej weszli:  Piotr Baran, Waldemar Bogucki, Tomasz Cieślik, Joanna Czyż, Marek Gawron, Roman Korotyszewski, Ryszard Kuczmaszewski, Tomasz Lisik, Dawid Miakisz, Bogusław Mrowiec, Marcin Oleksy, Marcin Paszkiewicz, Marek Plekan, Jan Potocki, Krzysztof Smęda-Figurski, Paweł Szubert, Piotr Towpik, Tomasz Turkiewicz, Piotr Włodarczyk, Tomasz Wrona, Wojciech Zawadzki, Dariusz Brudziński, Andrzej Kowalski, Tomasz Tetera, Tomasz Czajkowski, Krzysztof Lichocki.

Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej wybrano: Karola Kawałko, Zbigniewa Klecia, Janusza Klepuszewskiego, Jarosława Pułkę i Henryka Widera. Jej przewodniczącym został Janusz Klepuszewski.

Delegaci na WZD Regionu Zagłębie Miedziowe: Włodzimierz Broda, Marek Gawron, Janusz Klepuszewski, Krzysztof Lichocki, Bogusław Mrowiec, Marcin Oleksy, Marcin Paszkiewicz, Jan Potocki.

Delegaci na WZD Krajowej Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ „Solidarność”: Włodzimierz Broda, Tomasz Czajkowski, Janusz Klepuszewski, Ryszard Kuczmaszewski.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentował  Bogdan Orłowski i Piotr Wegner.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com