Wybory władz w Organizacji Zakładowej w Urzędzie Miejskim w Głogowie

12 grudnia 2017 r. przy choince i w świątecznej atmosferze odbyło się Zebranie Członków Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Miejskim w Głogowie. Przewodniczącą Komisji Zakładowej została Alicja Kaczmarek (na zdjęciu).

W składzie Komisji Zakładowej znaleźli się również: Paulina Anioł, Renata Jurdzińska i Paweł Piątek.

Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej wybrano: Piotra Jaśkowca, Ewę Łasek i Barbarę Samborską. Po zakończeniu Zebrania Członków Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się wybierając Piotra Jaśkowca na swego przewodniczącego.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentował Mirosław Kaszowski.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com