Głogów pamięta o bohaterach

W Głogowie z inicjatywy Stowarzyszenia Patriotyczny Głogów odbyła się uroczystość odsłonięcia popiersi bohaterów podziemia niepodległościowego.

Upamiętnieni zostali: Łukasz Ciepliński ps. „Pług”, Stanisław Sojczyński ps. „Warszyc”, Hieronim Dekutowski ps. „Zapora”, Jan Rodowicz ps. „Anoda”, Józef Franczak ps. „Laluś”, oraz Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. „Rój”. 

Uroczystość rozpoczęła się w kościele Św. Alberta Chmielowskiego, gdzie Mszę odprawił Biskup Ordynariusz Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej Tadeusz Lityński. W swoim kazaniu biskup podkreślił, że żołnierze podziemia  antykomunistycznego obecnie znajdują się na kartach podręczników historii jako wzór patriotów, którzy oddali życie za Boga, Honor i Ojczyznę. Takie inicjatywy jak odsłonięcie popiersi służą przywracają pamięć o nich. 

Po mszy druga część uroczystości odbyła się w Alei Pamięci, gdzie odsłonięto popiersia bohaterów. W śród zaproszonych gości byli: rodziny i przyjaciele bohaterów antykomunistycznego podziemia, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, minister Elżbieta Witek z Kancelarii Premiera RP, poseł na Sejm RP Sylwester Chruszcz, wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk, przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” Bogdan Orłowski, władze samorządowe Głogowa i mieszkańcy miasta. 

Podczas uroczystości odczytane zostały listy Prezydenta RP i Premier RP. Popiersia odsłaniali przedstawiciele rodzin bohaterów. Przybyły poczty sztandarowe grup rekonstrukcyjnych, głogowskich szkół, organizacji i stowarzyszeń.
 
Na zakończenie uroczystości odczytany został Apel Pamięci i oddana została salwa honorowa.

Jolanta Peciak

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com