PIP alarmuje: ruchomy czas pracy trudny do uchwycenia

Państwowa Inspekcja Pracy ostrzega przed nadużyciami przy rozliczaniu ruchomego czasu pracy. Informuje o tym „Dziennik Gazeta Prawna”.

Dziennik dotarł do części sprawozdania Inspekcji, które dotyczyło przeprowadzonych w 2013 roku kontroli w zakresie przestrzegania czasu pracy. Sprawdzono m.in. funkcjonowanie nowych, obowiązujących od sierpnia ubiegłego roku, przepisów pozwalających na elastyczną organizację i rozliczanie czasu pracy.

Wyniki pokazują, że dla zabezpieczenia interesów osób pracujących według ruchomego czasu pracy konieczne jest dokonanie zmian legislacyjnych. Obecnie pracodawcy ewidencjonują jedynie liczbę godzin przepracowanych w danej dobie pracowniczej. Nie mają obowiązku zapisywania informacji o godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy w poszczególnych dobach. Luka w przepisach utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia kontrolę przestrzegania przepisów o czasie pracy.
Według PIP, wprowadzając możliwość swobodnego wyboru przez pracownika godzin rozpoczynania zajęć w dniu, który jest dla niego dniem pracy, należało także zmienić par. 8 pkt 1 rozporządzenia z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. nr 62, poz. 286 ze zm.). Dodatkowo przepis ten należało rozszerzyć o konieczność ewidencjonowania w kartach czasu pracy godzin rozpoczynania i kończenia obowiązków w poszczególnych dobach.
Prof. Marcin Zieleniecki, ekspert NSZZ „Solidarność” potwierdza, że propozycja PIP jest uzasadniona. – Brak w dokumentach godzin, w jakich każdego dnia była świadczona praca, daje pole do nadużyć polegających na nieudzielaniu należnego odpoczynku – mówi. Zieleniecki przypomina, że firmy, w których jest regulamin pracy, powinny w nim określić sposób potwierdzania przybycia do pracy i to może być pomocne przy weryfikacji przestrzegania przepisów. Obowiązek taki mają jednak przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 20 osób.
  

hd  KK NSZZ „S”

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com