ZR

Apel

Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

z dnia 18 stycznia 2016 r.

ws. podatku od kopalin

 Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” już w styczniu 2012 r. protestował przeciwko zamiarowi wprowadzenia przez Rząd RP ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin dotyczącej w praktyce wyłącznie KGHM Polska Miedź S.A. pozostając w przekonaniu, że podatek będzie niszczyć firmę i ograniczy możliwości jej intensywnego rozwoju poprzez modernizację i unowocześnianie procesu wydobycia i przeróbki rudy miedzi.

Prawo i Sprawiedliwość było zawsze przeciwne temu podatkowi i dlatego Zarząd Regionu w imieniu pracowników KGHM PM S.A. i mieszkańców Zagłębia Miedziowego zwraca się do Rządu RP o zrealizowanie zapowiedzi przedwyborczych i wprowadzenie radykalnych zmian w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362, z 2014 r. poz. 1215 oraz z 2015 r. poz. 211).

Sprawa jest pilna – Spółka pogrąża się w coraz gorszej sytuacji ekonomiczno-finansowej – wartość akcji KGHM Polska Miedź S.A. m.in. na skutek działania ustawy spadła o połowę – dalsze funkcjonowanie podatku zwiększy nierentowność kolejnych oddziałów w firmie, a to wpłynie na sytuację życiową tysięcy mieszkańców naszego Regionu.

Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” liczy na szybkie rozwiązanie tego problemu.

Apel

Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

z dnia 19 października 2015 r.

ws. udziału w wyborach parlamentarnych

25 października 2015 r. będziemy wybierać posłów i senatorów na najbliższe cztery lata. Od tego czy i jak zagłosujemy będzie zależała przyszłość naszego kraju – struktura gospodarki i życia społecznego obywateli.

Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich członków i sympatyków o wzięcie udziału w wyborach i oddanie głosów na osoby, które przestrzegają wartości NSZZ „Solidarność” i realizują postulaty Związku.

Ocenę kandydatów ułatwi wejście na stronę www.sprawdzampolityka.pl

Stanowisko

Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

z dnia 21 września 2015 r.

ws. gwarancji zatrudnienia po połączeniu oddziałów KGHM

Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” ze zdumieniem konstatuje fakt, że od 6 sierpnia br. do dziś (21 września) nikt nie udzielił odpowiedzi na pisemne wystąpienie organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Hydrotechnicznym w Rudnej i Zakładach Wzbogacania Rud w Polkowicach w sprawie braku gwarancji zatrudnienia po planowanym połączeniu oddziałów, skierowane do prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Świadczy to o dużej arogancji i niewłaściwym rozumieniu dialogu ze związkami.

Prezydium Zarządu Regionu wzywa do podjęcia rozmów z organizacjami związkowymi w obu oddziałach na temat wspomnianych gwarancji. Wynegocjowanie porozumienia w tej sprawie może uspokoić atmosferę w zakładach.

Mimo, że związki i dyrekcja są autonomicznymi stronami dialogu społecznego w zakładzie, ustne zapewnienia dyrektora w tej sprawie prezentowane podczas rozmów są niewystarczające, ponieważ nie przedstawiono żadnej koncepcji rozwoju nadbudowy administracyjnej w oddziałach wobec planowanego połączenia tych podmiotów.

Stanowisko

Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

z dnia 19 sierpnia 2015 r.

ws. wykorzystania zdjęcia z wydarzeń 1982 r. do promocji alkoholu

W związku z ukazaniem się na portalu społecznościowym facebook reklamy wódki na tle zdjęcia ukazującego śmiertelnie ranionego Michała Adamowicza przez ZOMO-wców pacyfikujących pokojową manifestację NSZZ „Solidarność” 31 sierpnia 1982 r. (jednego z trzech osób tego dnia zastrzelonych, oraz kilkunastu rannych). Wyrażamy najwyższe oburzenie i oświadczamy, że jeśli się potwierdzi, że jest to oficjalne zlecenie i strona producenta alkoholu, skierujemy sprawę do organów ścigania celem ukarania winnych zhańbienia pamięci dobrego imienia ofiar Zbrodni Lubińskiej. A jeśli jest to skrajna głupota osoby indywidualnej to również zrobimy wszystko, aby ukarać autora profanacji świętej pamięci Michała Adamowicza oraz pozostałych zastrzelonych i rannych tego tragicznego w skutkach dnia Zbrodni Lubińskiej.

Stanowisko

Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

z dnia 14 lipca 2015 r.

ws. płac w Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”, mając na uwadze żenująco niskie płace pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz brak ich waloryzacji od wielu lat, w pełni popiera działania związkowców, których celem jest doprowadzenie do wzrostu wynagrodzeń.

Prezydium Zarządu Regionu oczekuje od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej rozwiązań prawnych prowadzących do poprawy sytuacji materialnej pracowników w tak ważnej grupie zawodowej i apeluje o szybkie podjęcie rozmów ze związkami zawodowymi.

Stanowisko

Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

z dnia 12 stycznia 2015 r.

ws. zamierzonej likwidacji kopalń w Regionie Śląsko-Dąbrowskim

Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się sposobowi prowadzenia rozmów ws. restrukturyzacji Kompanii Węglowej i planowanej likwidacji czterech kopalń należących do Kompanii.

Brak dialogu społecznego był przed kilku laty powodem opuszczenia przez NSZZ „Solidarność” Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych oraz wojewódzkich komisji dialogu społecznego. Postępowanie rządzących ws. kopalń dobitnie wskazuje na zasadność takiego działania związków.

Plany dotyczące Kompanii nie były przedmiotem konsultacji z Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, a strona rządowa od miesięcy zwodziła górnicze związki zawodowe, że nie ma mowy o likwidacji jakiejkolwiek kopalni. Kontynuowanie takiej polityki społecznej w Kompanii Węglowej może doprowadzić do groźnych w skutkach protestów pracowniczych, które Region Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” w całej rozciągłości będzie popierał.

Oczekujemy od Rządu RP powstrzymania działań prowadzących do degradacji społecznej i gospodarczej Śląska. Górnikom i ich rodzinom życzymy dobrych rozwiązań systemowych chroniących ich miejsca pracy.

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com