Minimalna emerytura wzrośnie o 5 zł

Emerytury w przyszłym roku mogą wzrosnąć tylko o 5 zł! Jest to efekt proponowanego przez rząd procentowego wskaźnika waloryzacji.

Według projektu waloryzacji przyszłorocznych rent i emerytur, przygotowanego przez Ministerstwo Pracy o Polityki Społecznej, wszystkie świadczenia zostaną zwiększone o 0,52 proc. Eksperci alarmują, że na takim rozwiązaniu stracą osoby otrzymujące świadczenia poniżej średniej, a zyskają ci, którzy pobierający najwyższe wypłaty.
Z wyliczenia wynika, że emeryt, który dostaje obecnie 880,50 zł, w marcu przyszłego roku otrzyma 885,07 zł. Ten ze świadczeniem w wysokości 5 tys. zł po waloryzacji otrzyma pięć razy większą podwyżkę.
– W Polsce najniższa emerytura nie ma związku z płacą minimalną. W efekcie tego osoby pobierające świadczenia z ZUS tak naprawdę nie korzystają ze wzrostu gospodarczego. Co więcej, od kilku lat rząd przy waloryzacji uwzględnia wyłącznie jedną piątą wzrostu wynagrodzenia. To powoduje, że osoby pobierające najniższe świadczenia z każdym rokiem są w coraz gorszej sytuacji – tłumaczy Andrzej Strębski, niezależny ekspert emerytalny w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”
Przeciętna polska emerytura stanowi średnio połowę przeciętnego wynagrodzenia. Minimalna emerytura od lat jest niższa od minimum socjalnego. Najniższa emerytura wypłacana przez ZUS wynosi 880,45 zł. i pobiera ją 149 tys. emerytów.
– To jest absolutnie niedopuszczalna propozycja – komentuje Dariusz Kucharski, przewodniczący Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” – Będziemy protestować przeciw tak krzywdzącemu rozwiązaniu! Kucharski tłumaczy, że w zeszłym roku sekretariat pozytywnie zaopinował przedstawioną propozycję hybrydowej waloryzacji emerytur, pod warunkiem, że wysokość emerytury minimalnej zostanie wynegocjowana przez partnerów społecznych w Radzie Dialogu Społecznego. – Waloryzacja procentowa tylko konserwuje biedę – podkreśla szef emeryckiej „Solidarności”.
hd KK NSZZ „Solidarność” fot: P. Machnica
Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com