Podziękowania dla Mariana Wardęgi

W kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, na starolubińskim wzgórzu, podczas Mszy świętej, podziękowaliśmy Marianowi Wardędze za wieloletnie pełnienie funkcji chorążego  Pocztu Sztandarowego NSZZ „Solidarność” PeBeKa Lubin.

Marian nigdy nie odmówił udziału w Poczcie Sztandarowym, godnie reprezentując symbol tradycji i historii  Organizacji Związkowej. Przygotowując się do tej uroczystości podpytywaliśmy starszych kolegów o ich pamięć nt. udziału Mariana w tak zaszczytnej roli. I w tym momencie zaczęliśmy zastanawiać się co było pierwsze: sztandar czy Marian jako chorąży? Przewertowaliśmy tony przeżółkłych, zakurzonych dokumentów z początku funkcjonowania naszej organizacji, i ku naszemu zdziwieniu okazało się, że jednak pierwszy był… sztandar, którego poświęcenie datuje się na 13-go grudnia 1989 r. Pierwsze zapiski dotyczące Mariana jako członka pocztu sztandarowego pochodzą z początku lat 90-tych.

W ciągu tych dwudziestu kilku lat Marian uczestniczył w niezliczonej ilości uroczystości kościelnych i państwowych i trwałoby to zapewne dłużej, gdyby nie fakt, iż wyprowadził się z Lubina do odległego Gorzowa . Przez cały ten okres przekazywał wartości i tradycję młodszemu pokoleniu zgodnie z hasłami wyszytymi na sztandarze: BÓG – HONOR – OJCZYZNA, które są wyznacznikami tożsamości Polaków. Wychował następców, nauczył ich zachowania powagi, postawy i szacunku wobec sztandaru.

W uznaniu za zasługi przekazaliśmy naszemu przyjacielowi Marianowi Wardędze replikę sztandaru, który ma mu przypominać te wszystkie lata.
Marian ! Jeszcze raz dziękujemy!!!

Przyjaciele z Solidarności PeBeKa Lubin

Podziękowanie dla Mariana Wardęgi (5) Podziękowanie dla Mariana Wardęgi (4) Podziękowanie dla Mariana Wardęgi (2) Podziękowanie dla Mariana Wardęgi (1)

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com