Kwota wolna od PIT jest za niska? Nie dla posłów!

Kwota wolna od podatku jest w Polsce tak niska, że nawet osoby z dochodami poniżej progu ubóstwa muszą płacić podatek. Tymczasem portal wgospodarce.pl informuje nieświadomych obywateli, że nawet w tej kwestii nasi posłowie są traktowani inaczej niż reszta społeczeństwa. Okazuje się, że diety polskich posłów są wolne od podatku dochodowego do wysokości 27 360 zł w skali roku!

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, tzw. dieta parlamentarna jest zwolniona z podatku PIT do wysokości 2 280,00 zł miesięcznie, co w skali roku daje nam kwotę w wysokości 27 360 zł. Dla reszty obywateli kwota ta jest blisko 9-razy niższa i wynosi 3 091 zł. Na dodatek pozostaje zamrożona od 2009 r. i, według rządowych zapowiedzi, do 2017 r. nie nastąpią tutaj żadne zmiany.

Posłowie Twojego Ruchu złożyli w zeszłym roku w Sejmie projekt podnoszący kwotę wolną od podatku, dzięki któremu z podatku wyłączony zostałby dochód odpowiadający minimum egzystencji. Niestety, w lutym Sejm odrzucił projekt głosami posłów PO i PSL. (Jak głosowali posłowie można sprawdzić na www.sprawdzampolityka.pl).

Przypominamy, że podwyższenie kwoty wolnej od PIT to jeden z najważnieszych postulatów Związku. Podczas Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Bielsku- Białej w październiku 2014 r., przewodniczący Piotr Duda podkreślał, że „Solidarność” będzie zabiegała o zmiany w podatkach, by wesprzeć rodziny. Delegaci zapisali w Uchwale Programowej, że „istotną częścią społecznej gospodarki rynkowej jest sprawiedliwy i solidarny system podatkowy. Postulujemy obniżenie podatku dochodowego dla osób o najniższych dochodach wraz z równoczesnym zwiększeniem kwoty wolnej od podatku”.

W lutym 2015 r. Sztab Protestacyjny trzech central związkowych (NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Forum ZZ) zdecydował o rozpoczęciu akcji protestacyjno-strajkowych. Wśród najważniejszych spraw, w których związkowcy żądają podjęcia przez rząd negocjacji, znalazł się postulat „wypracowania i wdrożenia skutecznego programu walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym zwiększenia wysokości progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej.”

Z zestawienia przygotowanego przez KPMG dla „Gazety Wyborczej” wynika, że polska kwota wolna od PIT jest najniższa pośród wszystkich krajów, które mają ją w swoich systemach. W Grecji po przeliczeniu na złote kwota ta wynosi ponad 20 tys. zł, we Francji 25 tys. zł, w Niemczech grubo ponad 30 tys. zł, w Wielkiej Brytanii niemal 50 tys. zł, w Hiszpanii prawie 75 tys. zł, a na Cyprze aż 82 tys. zł. W niektórych wymienionych krajach zarobki są sporo wyższe niż w Polsce, jednak  przeciętny Niemiec nie zarabia dziesięć razy więcej niż przeciętny Polak. Brytyjska kwota wolna jest wyższa od naszej już przeszło 15 razy, hiszpańska niemal 25.

hd KK NSZZ „S”

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com