Oświadczenie w sprawie wizerunku nauczycieli

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wydało oświadczenie w którym stanowczo sprzeciwia się kreowaniu w mediach fałszywego wizerunku polskich nauczycieli i pracowników oświaty.

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” wnosi stanowczy protest wobec kreowania w środkach masowego przekazu fałszywego obrazu polskich nauczycieli przez pokazywanie tylko pojedynczych, patologicznych zachowań.
Takie postawy mają charakter incydentalny. Powinny podlegać kontroli i ocenie właściwych organów, z uwzględnieniem pogłębionej analizy przyczyn, które prowadzą do takich sytuacji. Nie mogą jednak być wykorzystywane do podważania autorytetu nauczycieli i wychowawców, którzy w ogromnej większości swoje zadania wykonują odpowiedzialnie i z dużym poświęceniem. Niestety, o takich postawach nauczycieli i wychowawców media nie informują. Podobnie jak o rzeczywistym czasie pracy, wynagrodzeniach i znaczącym wzroście obowiązków. Takie działania z naszej perspektywy mają na celu tworzenie wrogiej atmosfery w przypadku zamiaru przeprowadzenia akcji protestacyjnej przez nasze środowisko.
Warunki pracy nauczycieli są tożsame z warunkami uczenia się dla uczniów. Dlatego Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, reprezentując interesy nauczycieli i pracowników oświaty, protestuje przeciwko pogarszaniu ich warunków pracy i płacy – czyni to także w trosce o uczniów.
Szkoły, przedszkola, placówki oświatowe do skutecznej i efektywnej realizacji funkcji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych potrzebują atmosfery spokoju i zaufania. Za jej tworzenie odpowiadają również środki masowego przekazu.
Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW NSZZ „S”
red.aja KK  NSZZ „S”
Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com