Szkolenie dla społecznych inspektorów pracy

W dniach 30 – 31 maja 2022 r. w siedzibie Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” odbyło się szkolenie Społeczna Inspekcja Pracy dla społecznych inspektorów pracy z Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w  Radwanicach i Szkoły Podstawowej nr 14 w Lubinie. Zajęcia przeprowadził specjalista ds. bhp inż. Paweł Chabiński. Dotyczyły podstaw prawnych działalności SIP oraz roli związku zawodowego w zakresie ochrony pracy. 

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie do tematu. Informacje ogólne nt. ochrony pracy w Polsce.
2. Państwowy nadzór nad warunkami pracy.
3. Społeczny nadzór nad warunkami pracy.
4. Zakładowa struktura kontroli nad warunkami pracy.
5. Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp.
6. Społeczna Inspekcja Pracy – podstawy prawne, powołanie, odwołanie, zasady organizacji i uprawnienia.
7. Wypadki w pracy – udział SIP w postępowaniu powypadkowym.
8. Choroby zawodowe.
9. Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy.
10. Podsumowanie i ocena szkolenia.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com