PEZ – Prawo pracy

W dniach 24 – 25 września br. w Legnicy, w ramach projektu Podstawowe Elementy Zarządzania, odbyło się szkolenie poświęcone Prawu pracy. Dotyczyło m.in. podziału prawa, wykładni prawa pracy w Konstytucji RP, zagadnień związanych ze stosunkiem pracy, urlopami pracowniczymi i wynagrodzeniami za pracę oraz ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych. Uczestnicy, korzystając z aktów prawnych, rozwiązywali zadania – przypadki, z którymi zetknęli się pośrednio lub bezpośrednio w praktyce związkowej, a proponowane przez nich rozwiązania analizował, prowadzący szkolenie, Piotr Wegner. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele następujących organizacji: WPEC-u S.A. w Legnicy, Huty Miedzi „Głogów” Oddziału KGHM Polska Miedź S. A., Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie i Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie.

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com