Wybory władz Organizacji w ASP Polska Sp. z o. o. w Głogowie

27 czerwca 2020 roku odbyły się wybory władz Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ASP Polska sp. z o. o w Głogowie. Na przewodniczącą Komisji Zakładowej wybrano Andżelikę Najwer.

Do Komisji Zakładowej weszli ponadto: Aleksander Kiczor, Małgorzata Matysiak, Krzysztof Ratuszny.

W skład Komisji Rewizyjnej wybrano: Waldemara Dominiczaka, Dominika Czapko i Wojciecha Grzywacza. Po zebraniu wyborczym Zakładowa Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się wybierając Waldemara Dominiczaka  na przewodniczącego ZKR.Wybory nadzorował Mirosław Kaszowski – członek Regionalnej Komisji Wyborczej.

 

 

 

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com