Głosowanie strajkowe w Sanden Manufacturing Poland

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach prowadziła z pracodawcą negocjacje od 26.04.2019 r. do 7.06.2019 r. Niestety pracodawca odmówił realizacji większości naszych postulatów. Dlatego 7.06.2019 r. wystąpiliśmy z pismem wszczynającym spór zbiorowy – zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Przeszliśmy rokowania i mediacje. W niektórych sprawach doszliśmy do porozumienia, z niektórych żądań zrezygnowaliśmy. Ostatecznie oczekujemy realizacji czterech postulatów wymienionych w zgłoszeniu sporu.

Po zakończonych mediacjach Komisja Zakładowa, zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, miała dwie możliwości: wystąpi

do Kolegium Arbitrażu Społecznego przy Sądzie Okręgowym, lub rozpocząć przygotowania do akcji strajkowej – wybrała to drugie.

Strajk, zgodnie z prawem, można ogłosić po przeprowadzeniu głosowania strajkowego, w którym musi wziąć udział co najmniej 50% pracowników.

Jeśli większość spośród głosujących opowie się za strajkiem można go ogłosić lub nie. Decyzję w tej sprawie podejmie Komisja Zakładowa.

Pracodawca nie zgodził się na przeprowadzenie głosowania podczas pracy.

Wobec tego zostanie przeprowadzone w przerwach oraz przed i po pracy.

Twierdzenie Pracodawcy, że sam udział w głosowaniu strajkowym zdestabilizuje działalnoś

firmy i zagrozi interesom ogółu zatrudnionych pracowników, jest bezzasadne.

Ponadto Pracodawca ciągle może szukać porozumienia z Organizacją Zakładową na drodze dialogu, może skorzystać z prawa do podniesienia wynagrodzenia wszystkim pracownikom SMP i do zrealizowania pozostałych postulatów.

Apelujemy do wszystkich pracowników Sanden Manufacturing Poland o wzięcie udziału w głosowaniu strajkowym, które odbędzie się 7, 8, 12 listopada br.

To Wy zdecydujecie o dalszych losach sporu zbiorowego.

W oparciu o wynik głosowania Komisja Zakładowa zdecyduje o kolejnych krokach w sprawie niezrealizowanych postulatów.

Komisja Zakładowa
NSZZ „Solidarność”
w Sanden Manufacturing Poland
w Polkowicach

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com