Szkolenie „Księgowość podstawowej jednostki organizacyjnej Związku”

Szkolenie Księgowość podstawowej jednostki organizacyjnej Związku odbyło się w siedzibie Regionu w Legnicy w dniach 21 – 22 marca br.  Podczas zajęć członkowie Solidarności z organizacji w: PKP Cargo S.A. Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu,  Szpitalu w Złotoryi, Learze Corporation Poland II Oddział w Legnickim Polu, Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o. o. w Legnicy,  Faurecii Legnica SA, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie, KGHM Polska Miedź SA centrala w Lubinie, KGHM Zanam S.A. w Polkowicach oraz oświacie głogowskiej i złotoryjskiej uczyli się prowadzić dokumentację księgową, sporządzać projekt budżetu oraz przygotowywać sprawozdanie finansowe dla urzędu skarbowego składające się z: rachunku wyników, bilansu, informacji dodatkowej, CIT 8 itp. kwestionariuszy. Szkolenie przeprowadziły Lidia Marszałek – księgowa Regionu i Ewa Kosiorowska
.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com