Pracownicy oświaty przygotowują się do strajku

Wszystkie organizacje międzyzakładowe NSZZ „Solidarność”, które weszły w spór zbiorowy z pracodawcami w celu realizacji niżej podanych żądań zakończyły etap rokowań wynikający z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Złotoryi i Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaworze przeszły już następny etap podpisując protokół rozbieżności po mediacjach. Organizacje legnickie przeprowadzą mediacje 15 marca br. Tego samego dnia odbędzie się zebranie władz wykonawczych w celu określenia dalszych działań w ramach rozwiązywania sporu.

Organizacje wszczęły spór zbiorowy z następującymi żądaniami:

  • podniesienia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (bez względu na stopień awansu zawodowego) i pracowników samorządowych (administracja i obsługa) nie mniej niż o 1000 zł od stycznia 2019 r. i kolejne 15 % od stycznia 2020 r.;
  • wyłączenia dodatku za wysługę lat z minimalnego wynagrodzenia pracowników;
  • zapewnienia środków na wynagrodzenia nauczycieli, wg stawek osobistego zaszeregowania, za prowadzenie kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych;
  • likwidacji godzin karcianych (zmiana zapisu art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta nauczyciela).
Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com